≡ Menu

SEO til Googles nyeste algoritme; Hummingbird

Et kig ind i Googles maskinrum

Sammendrag: Googles Hummingbird søgealgoritme i kombination med spamfiltrene Panda og Penguin har sat yderligere fokus på kvalitet. Godt indhold, semantisk markup og et hurtigt website er nogle af de vigtigste ingredienser i succesfuld SEO, kombineret med kvalitetslinks selvfølgelig.

Antal ord: 2515

Et af de vigtigste ord i denne artikel er ordet ”forstå”.

Eureka Google

Google arbejder kontinuerligt på at give sine brugere det bedste resultat og for at vi kan lave effektiv SEO er det vigtigt at forstå hvordan Google fungerer. Google, på den anden side, vil gerne kunne forstå hvad det er du skriver, ikke bare læse ordene, men forstå meningen, så siderne kan indekseres og fremdrages hurtigt og præcist.

Du kan læse denne artikel som en SEO guide eller blot som en forklaring på nogle af de vigtigste elementer i Googles Hummingbird algoritme.


Googles indeks’ struktur og organisering

Grundlæggende er Googles indeks organiseret i en informationsstruktur, som muliggør hurtige og præcise svar på brugernes søgninger.

Google henter ved en søgning resultater som er ordnet efter relevans. Relevansberegningen foregår automatisk med brug af Googles Hummingbird algoritme, som er en total omskrivning af Caffeine algoritmen, der tillod så meget spam at det har været nødvendigt at lancere Panda (eliminering af dårligt indhold) og Penguin (eliminering af dårlige links).

Hummingbird algoritmen har fået tilføjet en del kontekstuelle parametre, som ultimativt skal fortælle Google hvad en bruger mener med en given søgning, altså hvilken intention brugeren har med at søge.

Googles Hummingbird algoritme beregnes ud fra en række scores og med undtagelse af sociale signaler, er de fleste SEO kyndige enige om at følgende forhold indgår:

 1. Information Retreaval (IR) Score
  Informationssøgning, hvor websider læses og ordene indsamles og analyseres.
 2. Link Score
  Links til websiden, bl.a. antal, tilvækst og ikke mindst kvalitet.
 3. User Data Score
  User data er f.eks. hvor mange besøg (visits) en webside har haft, hvor mange mange besøgende (visitors) og sidens bounce rate.
 4. Technical Score
  Teknisk og kodemæssig opsætning af websitet/websiden med focus på at denne skal være mobilvenlig og hurtig.
 5. Open Graph Score
  Mit eget udtryk for Open Graph Score er ”relations score”, hvilket gerne skulle give mening når du har læst nedenstående. Open Graph handler om hvordan brugerne opfører sig på siden, engagerer de sig? Deler de indholdet på sociale medier? Linker de til siden? Vender de tilbage? Bookmarker de? O.s.v.

Google Agent Rank

Google opererer med begrebet Agent Rank, som kan siges at være en aggregering af en brugers samlede digitale tilstedeværelse. En ”Agent” er dog også en webside, en video eller et podcast, som følges og klassificeres ud fra popularitet og kontekstbestemte faktorer.

Brug af ”naturligt sprog” i forbindelse med bedre at kunne forstå meningen af en sætning i ”stemmebaseret søgning” (voice search) har ført til at semantisk markup er et must. Google ønsker at forstå meningen med en sætning, ikke bare de enkelte tegn, og semantisk markup hjælper Google med dette.

Relations Score inkluderer også ”live data” som f.eks. hvor du er, hvem du er sammen med, hvor du kommer fra, og disse live data bruges så til yderligere at tilpasse søgeresultaterne til den enkelte bruger.

Hummingbird SEO

Hummingbird algoritmen blev introduceret i september 2013 og bliver løbende justeret.

Der har de seneste par år været stor fokus på de to spamfiltre Panda (udlugning af dårligt indhold) og Penguin (udlugning af dårlige links), og det er da også åbenlyst at disse filtre har haft en effekt på websites som i forvejen ikke har levet op til Hummingbird (og Caffeine) algoritmens målsætning om at levere det bedst mulige resultat til brugerne.

HummingbirdFoto

Information Retrieval Score

Information Retrieval Score er den on page SEO vi kender. Google gennemgår en webside og identificerer kendte SEO parametre som:

 • Titel
 • Keyword density
 • Text to code ratio
 • Antal ord på siden
 • Overskrifter

Hummingbird skiller sig ikke væstentligt ud fra tidligere algoritmer på dette område. Det er stadig meget vigtigt at have styr på disse elementære punkter:

Titlen skal være unik, keyword bør optræde først i sætningen og titlen bør være mellem 32 og 45 tegn (max. 284 pixel til mobil).

Meta description skal udfyldes med unik og sigende tekst indeholdende keyword.

Title og Meta description vises i Googles søgeresultater og er disse fængende, er der flere der klikker, hvilket er godt, så længe bounce rate ikke er for høj (dette forklares under User Data Score).

Keyword density er ikke vigtig, på anden måde end at keyword stuffing stadig er spam.

Enme er vigtigere end keyword, derfor er synonymer og relaterede ord lige så vigtige som det søgerord der optimeres op i mod.

Tekstlængden er der mange bud på, disse går fra ca. 500 ord til ca. 2000 ord eller mere.

Længen på teksten spiller en rolle, specielt efter Googles implementering af Panda, men det er stadig tekstens kvalitet der er i højsædet.

Ligesom sidens titel vægtes relativt højt, vægtes også overskrifter.

En webtekst bør opdeles i mindre afsnit med overskrifter, husk at folk ikke læser til at starte med, de skimmer overkrifter og tekst og hvis de bliver fanget, læser de artiklen. Du kan læse mere om optimering af titler og overskrifter her og mere om hvordan du finder de bedste søgeord her.

Link Score

Siden Google tilbage i 1999 satte nye standarder for søgemaskiner ved at inkorporere links som et værdiskabende element, har links været vigtige og de er ikke blevet mindre vigtige siden.

Fokus for link building har ændret sig fra at være fokuseret på antal, til i dag at være fokuseret på kvalitet.

Et godt link er et link fra en side som Google har tillid til og regner for at være en autoritet inden for det emne der behandles.

Linket er altså:

 • Emnespecifikt.
 • Kommer fra et website som det vil være naturligt at linke fra.
 • Kommer fra et website med autoritet og tillid.

Man kan godt selv bruge en masse tid på at lave beregninger og undersøgelser, men det er noget lettere at benytte et af de store link analyse programmer som Majestic, Moz, eller LinkResearchTools, som har opsat algoritmer til vurdering af Trust og Authority for et website.

Opbygning af kvalitetslinks tager tid og kræver gode kommunikative evner og så er det en fordel at dokumentere og strukturere sin link building, hvilket du kan læse mere om her.

SEO ScoreboardFoto

User Data Score

Data om brugerne af websiden bruges af Google bl.a. til at vurdere kvaliteten af en side. Blandt de faktorer vi ved Google måler på er:

 • Antal besøgende (visitors) samlet og over en tidsperiode.
 • Antal besøg (visits) samlet og over en tidsperiode.
 • Ændringer i antallet af besøg og besøgende over tid.
 • Tid brugt på siden.
 • Bounce rate for siden.

Desuden formodes det at websitets samlede besøgsdata også har en indflydelse på ranking af den enkelte side.

Andre data som kan være med til at vurdere kvaliteten af en webside er dennes performance i søgeresultaterne sammenholdt med bl.a. bounce rate.

User data for dit website og dine sider finder du i Google Analytics. Hvis du ikke har opsat Analytics, så gør det nu! Hvis du ikke ved hvad der er galt, kan du ikke forbedre det.

En god titel og meta description kan få folk til at klikke hvilket er positivt (højere CTR), det kræver dog at der følges op med godt indhold så bounce rate og tid brugt på siden holder den høje standard.

Technical Score

Teknik og kode skal selvfølgelig være i orden, sådan har det altid været og sådan vil det vedblive at være.

Standard SEO analyser og tjek, indeholder som minimum en gennemgang af kendte faktorer som:

 • Robots.txt
 • Duplicate Content (DC)
 • Rel Canonical
 • Page Encoding
 • Antal kald til server
 • Meta Robots
 • Etc.

Google har, ligesom brugerne, over de seneste år øget fokus på brugen af smart phones og tablets, ligesom sikkerhed også er nævnt som en ranking faktor.

Derfor skal følgende krav til den tekniske løsning være opfyldt:

 • Hurtig indlæsningstid for alle sider.
  En side bør kunne indlæses på omkring 1 sekund, generelt loades sider langsommere på mobile enheder. Tjek indlæsningshastighed med Google Page Speed Insights.
 • Responsivt Web Design (RWD).
  Responsivt webdesign betyder at siden ændrer sig så den altid er let læselig og så klikbare elementer også kan benyttes problemfrit på mobiltelefoner. Google anbefaler RWD, da de så kun skal indeksere én version af websitet og ikke en mobil version også. Tjek om dit website er mobilvenligt her.
 • Brug af strukturerede data (semantisk markup).
  Semantisk markup er en måde at fortælle Googles robotter (maskiner) om indholdet på websiden, ud fra nogle på forhånd definerede strukturer eller skemaer. Strukturerede data på en webside hjælper Google til hurtigere og mere præcist at hente det bedste dokument at præsentere for brugeren. Test dine strukturerede data her.
 • Brug af https protokollen (SSL).
  Google forsøger på alle mulige måder at undgå spam, malware og andet bras. Paradoksalt nok, ønsker Google også at forbedre brugernes ret til privatliv gennem kryptering af data sendt via Internettet, paradoksalt fordi der næppe er nogen som indsamler mere data end netop Google.

Hummingbird har, efter sigende, fået sit navn fordi en hummingbird (kolibri) er hurtig og præcis, hvilket er målet med algoritmeopdateringen, og derfor også målet for SEO.

Googles algoritme er altid under udvikling, derfor er Hummingbird ikke en statisk størrelse, men en gennemgribende opdatering og omstrukturering som muliggør Googles vision om at levere det bedste og mest præcise resultat hurtigst muligt.

Google Search TimelineIllustration

Open Graph Score (relations score)

Open Graph kan siges at være en spejling af hvordan brugerne reagerer på en webside.

Open Graph opererer på tværs af platforme og brugere og udtrykker både aktivitet, engagement og rækkevidde for din webside.

Open Graph tags (og:) læses af sociale medier også.

Groft sagt kan Open Graph opdeles i to, nemlig relationer og kontekst.

Open Graph relationer

Relationer bygger på interaktioner og engagement, dette kan f.eks. være tilstedeværelsen i Google World med din Google+ profil, en G mail konto, Analytics, Webmasters, browser historik og andet som data kilder og spørgsmål som hvem deler dit indhold, hvem linker til det, hvilke artikler og emner deles mest blandt dine digitale forbindelser, m.v. Dette svarer på mange måder til dem måde man vurderer links på allerede.

Der ligger altså både en værdi i antallet af relationer og i kvaliteten af relationer. Jeg vil dog påstå at det kun er antallet af relationer der har klaret kvalitetstesten, der tæller med og dermed placerer jeg kvalitet over kvantitet.

Open Graph kontekst

Google forsøger at forstå meningen med søgningen. Der er stor forskel på at læse en sætning og så at forstå meningen med teksten.

Semantik omhandler netop forholdet mellem tegn og betydning og da tegn i en tekst består af ord som kan have forskellig betydning i forskellige sammenhænge, er semantisk markup sat i verden for at kunne sætte en given tekst ind i en kontekst som er defineret og struktureret på en måde der kan læses, forstås og indekseres af maskiner.

Open Graph tags og semantisk markup er måder at sætte en tekst ind i en kontekst, sådan at Google forstår meningen med teksten.

Skriver jeg ”Bredgade” ved Google nok at der er tale om en gade, formodentlig i København, men med semantisk markup kan jeg give Google oplysninger, der kan sætte ”Bredgade” ind i en sammenhæng, tænk f.eks: ”gadenavn Bredgade”, ”ulykke Bredgade”, ”via Bredgade” og du har tre forskellige meninger defineret for ”Bredgade”, nemlig en adresse, en begivenhed/nyhed og et punkt på en rejse.

Semantisk markup er defineret i skemaer og Google foretrækker dem fra Schema.org men læser også de to alternativer fra hhv. microformats.com og W3C.org. Du kan læse mere detaljeret om semantisk markup her.

Rich Snippets er et godt eksempel på en type semantisk markup alle i SEO branchen kender.

Open Graph meta tags vinder også mere og mere frem og er vigtige for relationer også, da disse i stigende grad ligger til grund for andre sociale medier som Facebook, Twitter og Pinterests måde at se en websides indhold på.

Eksempel på Open Graph Meta Tags:

<meta property="og:title" content="Sidens title" />
 <meta property="og:type" content="article" /> (kan være product, anmeldelse, m.v.)
 <meta property="og:url" content="http://www.example.com/" />
 <meta property="og:image" content="http://example.com/image.jpg" /> (det billede der helst skal vises I snippets)
 <meta property="og:description" content="Kort beskrivelse af indholdet" />

Det er min forudsigelse at alle seriøse CMS og webshopløsninger vil have implementeret mulighed for at tilføje strukturerede data inden længe, det er i hvert fald være et krav alle bør stille til nye løsninger.

Det kan på det kraftigste anbefales at tjekke hvad Google selv skriver og anbefaler i forhold til semantisk markup, start her og har du allerede implementeret strukturerede data, kan du tjekke dem her.

Google Knowledge Graph er et glimrende eksempel på kontekstualisering af data, se præsentationen her.

Konklusion – Når Google kigger ud

Teknisk set skal et website, ud over allerede kendte forhold, være optimeret til mobil, hvilket vil sige responsivt design og hurtig page speed. Hvor vidt brug af SSL som ranking faktor bliver mere udbredt ved jeg ikke, men noget tyder på det.

Når man søger på Google kommer der ofte millioner af svarmuligheder og det er i praksis kun de første 10 der skaber trafik. For at komme i betragtning til en placering på side 1, forventer Google at det indhold du har er så godt at folk vil linke til det, nævne det på sociale medier og siden vil også over tid fortsætte med at modtage besøg, links, omtaler og andet som giver plusser i Googles lille sorte bog.

Hvad forventer du selv?

Når du søger på Google, har du nogle forventninger til hvilket resultat Google leverer. I generelle termer vil jeg påstå at du forventer resultater hurtigt, at resultaterne præcis omhandler det du søger efter og at den side du vælger at klikke på også indeholder de informationer du mangler og kan levere disse hurtigt og præcist.

Det vigtigste er at dit website er:

 • Hurtigt
 • Præcist indhold i forhold til søgeordet
 • Let læseligt og klikbart på alle skærme
 • Sat i kontekst med microdata
 • Let at dele og linke til
 • Engagerende for målgruppen

Top tunet og til menneskerFoto

Top tunet og til mennesker

SEO indeholder gudskelov stadig elementer af wild west og oprør mod autoriteterne, men det er blevet meget sværere at være lovløs i Google World.

Som SEO professionel er det derfor din første pligt at levere indhold som er skrevet af mennesker, til mennesker, indhold du selv ville linke til eller dele på Google+, Linkedin, Facebook eller hvor du ellers holder til.

Det er også din pligt at sørge for at motoren er top tunet så det ikke er teknikken der skal være undskyldningen, din målgruppe har både computer, tablet og smart phone og de gider ikke vente.

Sidst, men ikke mindst, skal du have passion og engagement, både i din SEO og i dine artikler, produktpræsentationer, hjælpe videoer, og alle andre typer af kommunikation med brugerne. Her på falderebet kan jeg da lige tilføje at jeg har passionen for SEO, så hvis du vil koncentrere dig om din forretning så ring 3167 2010 og lad os lave en SEO prioriteringsplan eller en 12 måneders SEO aftale.

Et citat jeg mener siger det hele:

If Hummingbird is a giant step toward Semantic SEO, then as SEOs, our job “is not about optimizing for strings, or for things, but for the connections between things,” Aaron Bradley, citeret her.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Forstå Googles søgealgoritme hurtigt og præcist
Googles Hummingbird søgealgoritme i kombination med spamfiltrene Panda og Penguin har sat yderligere fokus på kvalitet. Godt indhold, semantisk markup og et hurtigt website er nogle af de vigtigste ingredienser i succesfuld SEO, kombineret med kvalitetslinks selvfølgelig.

Leave a Comment