≡ Menu

SEO Prioriteringer

SEO Prioriteringsplan

SEO prioriteringsplanen bygger på grundige analyser og identificerer hvilke SEO tiltag der er vigtigst, herunder både ting som udgør en risiko, og ting som vil give bedre synlighed i Google specifikt og andre digitale medier generelt.

SEO Prioriteringsplan

SEO prioriteringsplanen indeholder to typer prioriteringer:

1.    Risici i forbindelse med nuværende status prioriteres ud fra dels hårdheden af mulige sanktioner fra Google, dels risikoen for at ”overtrædelsen” bliver opdaget.

2.    Muligheder for at forbedre websitets placeringer i Google og digital synlighed generelt, vurderet ud fra effekt i forhold til estimeret ressourceforbrug.

Lavthængende frugter og SEO

Vi starter med en snak på Skype og fortsætter med personlige møder.

Telefon / Skype møde

På vores indledende telefon / Skype møde snakker vi om konkrete ting som dine produkter og konkurrenter og jeg fortæller hvad du kan forvente af prioriteringsplanen i forhold til forbedringer for din online synlighed. Jeg foretrækker Skype, så vi også lige får set hinanden lidt an.

Møder

Det første møde afholdes i opstarten af projektet, her gennemgår vi de forskellige punkter i planen og snakker om hvordan vi får de bedste data at arbejde med.

Det andet møde afholdes når i har set på planen og den skal implementeres, dette møde implicerer som regel (og med fordel) udviklere og programmører.

Indhold af SEO prioriteringsplanen

Søgeordsanalyse

Valget af de rigtige søgeord er afgørende for resten af SEO processen!

Baseret på dine primære produkter og produkt- typer og kategorier foretages der meget grundige analyser af hvilke søgeord folk bruger og hvor meget konkurrence er er på ordet eller søgefrasen.

Jo mere konkurrence der er på et søgeord, jo flere ressourcer skal der bruges på at komme på side 1 i Google. Derfor udvælges søgeord, som vi kan forvente at komme til tops med, med de ressourcer du har planlagt at bruge på implementeringen af anbefalingerne i den samlede prioriteringsplan.

Læs mere om emnet: søgeordsanalyse

Konkurrentanalyse

I SEO verdenen er dine værste konkurrenter dem der ligger over dig i Googles resultatsider, dem der ligger under er bare konkurrenter der skal holdes øje med. Dette er ofte i modstrid med hvad der normalt opfattes som konkurrenter, men forklaringen er lige til:

Hvis Danske Bank har et keyword som ”lav rente på annuitetslån” vil normal logik udpege Nordea og Jyske Bank som de største konkurrenter men i SEO logik kan det lige så godt være en studerende som er dygtig til SEO og tjener (mange) penge på affiliate.

Ranking rapport

Dine placeringer (rankings) i Google tjekkes og det noteres om der er særlige træk, f.eks. at visse sider klarer sig bedre end andre, eller at forsiden ranker lavere end en underside.

SEO kode og teknisk analyse

Indekserings- og ranking analysen afdækker risici i forhold til overtrædelser af Googles regler (Duplicate Content, sider uden indhold, interne søgeresultatsider som indekseres, m.v.), tekniske forhindringer for Googlebot (fejl i robots.txt, fejl i server header koder, m.v.) og muligheder for, ad teknisk vej, at forbedre rankings (optimering af hastighed, fjernelse af døde links, m.v.).

Læs mere om emnet: Google Hummingbird

Linkanalyser

Linkanalyse med antal backlinks, antal forskellige IP adresser, m.v. oplysninger om relevans, f.eks. om linket kommer fra et website som omhandler samme emne som dit samt et detaljeret kort over hvilke typer links (follow, nofollow, image, m.v.) samt, nok så væsentligt, hvordan der skal prioriteres mellem linktekst med keyword, linktekst med emne og linktekst med brand.

Læs mere om emnet: Link building

Indholdsanalyser

Den kvantitative indholdsanalyse er fokuseret på om der er nok tekst, om billeder og andre mediefiler er navngivet fornuftigt i forhold til keyword og om meta description er udfyldt med originale tekster, m.v.

Den kvalitative indholdsanalyse går i dybden med ”værdien” af teksten. Google arbejder hele tiden hårdt på at forbedre kvaliteten af søgeresultaterne og semantiske algoritmer hjælper Google til ikke bare at kunne læse teksten, men også forstå den. Googles primære vision er at give brugeren det bedste indhold, derfor vil gode originale informative og veldokumenterede tekster automatisk komme i betragtning som værende det bedste resultat at servere for brugeren.

Interaktion med sociale medier

Aktivitet på sociale medier spiller en pæn stor rolle i forhold til hvordan Google ser på et site. Den almindelige digitale forbruger 2015 er aktiv på et eller flere sociale medier og signaler som links eller omtale i meddelelser på sociale medier indgår i Googles relevansberegninger og dermed rankings.

Analysen bygger på indsamlede data og det vurderes om din indsats på de sociale medier bør forbedres, samt diskuteres hvordan dette kan gøres.

Indeks for SEO prioriteringsplanen

 1. Indledning
 2. Mål og niveau
 3. Kundeoplysninger
 4. Konklusion og prioriteringer
 5. Google data
 6. Serveropsætning
 7. Website struktur
 8. Website navigation
 9. Duplicate content
 10. Disallow og noindex
 11. Kode og formatering
 12. Rich snippets og struktureret data
 13. Indhold på websitet
 14. Links
 15. Interaktion med sociale medier

Send en mail til ulstrup@seonaut.dk med eventuelle spørgsmål, du kan også udfylde formularen under SEO Tilbud.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Få bedre SEO med en plan
Få bedre SEO med en plan
SEO prioriteringsplan som viser hvad der er vigtigst i forhold til SEO og i hvilken rækkefølge SEO tiltagene skal udføres.

Leave a Comment